Directeur Grote Kerk Zwolle benoemd

Benjamin Koolstra wordt per 1 juli benoemd tot directeur van de verzelfstandigde Grote Kerk in Zwolle.

Hij gaat de uitdaging aan om de Grote Kerk samen met vrijwilligers, medewerkers en bestuur te ontwikkelen tot een aantrekkelijk centrum waar kerkelijke vieringen, kunst, cultuur en cultuurhistorie samen opgaan, in nauwe samenwerking met andere organisaties. 

Bestuur en directie zijn ingenomen met de komst van Koolstra. Hij zorgt met zijn ervaring en netwerk in de kunst- en cultuursector voor een verdere impuls om de kerk te ontwikkelen tot een kloppend hart voor Zwolle, dat verbindt, verrijkt en verwondert.

> Naar persbericht

Wij bouwen aan de nieuwe Grote Kerk Zwolle.

De Grote Kerk is een karakteristiek monument in het centrum van Zwolle. Om dit ook in de toekomst te kunnen behouden zal de Grote Kerk een nieuwe betekenis krijgen.

De Grote Kerk als kloppend hart van de stad, waar spiritualiteit en cultuur hand in hand gaan.

Naast de religieuze invulling zullen er nieuwe projecten, evenementen, tentoonstellingen, concerten en lezingen gaan plaatsvinden.

Om de kerk hiervoor geschikt te maken zal het gebouw flink worden opgeknapt. Dat vergt forse investeringen en daarbij hebben wij uw steun nodig!

Ik bouw mee

Van plan tot realiteit

Het realiseren van de plannen kost veel geld. U kunt bij de start al helpen door uw gift.

NL49 FVLB 0699 6417 05

Protestantse Gemeente Zwolle
o.v.v. ‘Grote Kerk 2015’

Digitaal uw gift overmaken

De stichting Grote of Sint Michaëlskerk heeft een ANBI-status. Uw gift is daarmee aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Vanaf het voorjaar van 2014 is een groep actieve Zwollenaren aan het werk geweest. Er lag een Masterplan Grote Kerk: ambitieus maar haalbaar. In een strakke projectstructuur is gewerkt aan het formuleren van een toekomstplan.
Dat toekomstplan is door de eigenaar van de kerk, de Protestantse Gemeente Zwolle, omarmd. Begin januari 2015 is de eigenaar akkoord gegaan. De uitvoering is gestart.

LEES VERDER >

Contact gegevens

Hoe kun je meedoen?

Blijf op de hoogte

Bezoekadres:
Grote Markt 18
8011 LW Zwolle

Projectgroep Grote Kerk
Secretariaat : Wietske Breet
projectgroep@grotekerkzwolle.nl
Tel.: 038 421 25 12

KvK: 62516949
Stichting Grote of Sint Michaëlskerk
ANBI-status

Ontwerp: Bureau Swaak
Realisatie: enteractie - online meerwaarde

Al onze plannen gaan uit van samenwerking. Dat doen we met heel veel partijen. Samen willen we de kerk voor de stad beschikbaar maken. Daarbij kunnen we heel veel soorten hulp gebruiken. Doe mee.

LEES VERDER >