Stiltecentrum

In de Grote Kerk is een plek ingericht om stil te zijn, te bidden, te mediteren, te gedenken of een kaarsje aan te steken.