Vieringen

De vieringen zijn een plek om tot rust te komen, met kerkmuziek van hoog niveau. Met hymnen uit de oude kerk, onberijmde psalmen in moderne toonzetting, nieuw gecomponeerde liederen en met gebeden willen we bezoekers verrijken en te verwonderen. De activiteiten zijn herkenbaar en open(hartig). De vieringen op de zondagmiddag worden Michaëlsvieringen genoemd. De viering begint om 16:30, behalve in de zomermaanden juli en augustus, dan zijn er om 19.00 uur Zomervespers, korte vieringen, waarin voorgangers uit diverse Zwolse kerken voorgaan.

Liturgische traditie

De uitvoering van (Bach)cantates is ingebed in een liturgische omgeving. Ze zijn geworteld in de tradities van de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. Liturgische tradities uit de vroege kerk krijgen een hedendaagse taal en betekenis.


Introductie Stadspastor Grote Kerk

‘Mijn naam is Mariska van Beusichem. Als stadspastor wil ik gesprekspartner zijn van alle Zwollenaren die hun verhaal willen delen of op zoek zijn naar inspiratie. Ik besef daarbij dat zinvol spreken eerst aandachtig luisteren betekent. Verder hoop ik bondgenoot te zijn van de vele bezielde mensen die in Zwolle wonen en werken. Graag help ik hen zoeken naar de weg die bij hen hoort en de taal die daarbij past. Natuurlijk organiseer ik ook activiteiten waar anderen ontmoet kunnen worden. Wie de weg van het hart wil gaan, heeft immers reisgenoten nodig. De ontmoetingen die zo ontstaan en de vieringen die gehouden worden, maken naast kunst en cultuur de Grote Kerk tot een huis van bezieling in het hart van de stad.’
U kunt contact opnemen met de stadspastor door middel van het sturen van een mail.

Agenda

Overzicht vieringen: zondagmiddag 16.30 uur

Zondag 14/05/17: Michaëlsviering, liturg: Ds. Nelleke Eygenraam
Zondag 21/05/17: Michaëlsviering, vesper, liturgen: Els Rademaker-Vos, Harry Steenbergen
Zondag 28/05/17: Michaëlsviering: liturg: Ds. Mariska van Beusichem

Overzicht vieringen: zondagavond 19.00 uur

Zondag 04/06/17: Michaëlsviering, Pinksteren, liturg: Ds. Iemke Epema
Zondag 11/06/17: Cantateviering, liturg: Ds. Nelleke Eygenraam
Zondag 18/06/17: Michaëlsviering, vesper, liturgen: Christa van Stappen, Harm Bousema
Zondag 25/06/17: Michaëlsviering, Roze Zondag, liturg: Ds. Mariska van Beusichem
Zondag 02/07/17: Zomervesper

 

Cantateviering 11 juni 2017, 19.00 uur
De liturg tijdens deze cantateviering is Ds. Nelleke Eygenraam en uitgevoerd wordt de cantate BWV 126 ‘Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort’ van J.S. Bach door het Cantatekoor, orkest Musica Michaëlis en solisten onder leiding van Toon Hagen. De solisten zijn: David van Laar, alt, Gerben Houba, tenor en Jasper Schweppe, bas

Thema Michaëlsvieringen 23 april t/m 25 juni 2017: Weg van Leven (Pinksteren: Vreugdetijd)

Zomervespers 2017
In de 9 Zomervespers in juli en augustus zullen voorgangers uit diverse Zwolse kerken en geloofsgemeenschappen voorgaan. De Zomervespers beginnen altijd om 19.00 uur op de zondagavond.